Algemene informatie

ANBI Status en verdere informatie

Onze gegevens

De organisatie draagt de naam:  Stichting Vijf Gebroeders

Doelstelling
Het in de vaart houden, onderhouden en exploiteren van de Hasselter aak Vijf Gebroeders

Kamer van Koophandel
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 858517607

Fiscaal nummer
Het fiscaal nummer van de stichting is RSIN 858517607

Contactgegevens: Stichting “Vijf Gebroeders” p/a Wulp 3, 8281 GP Genemuiden.  Contact secretariaat: H. Kolk, mobiel: 06-29249662

Samenstelling bestuur
Voorzitter: Jan van Dijk
Secretaris: Henri Kolk
Penningmeester: Karst de Lange

Beloningsbeleid: Het bestuur en de vrijwilligers van deze stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Alleen gemaakte (on)kosten worden vergoed.

Beleidsplan Stichting Vijf Gebroeders
Primaire doelen van de stichting:

 • het behoud van de Hasselter Aak Vijf Gebroeders
 • bewaren van het cultuurhistorisch erfgoed van de turfvaart

Realisatie van deze doelstellingen door:

 • het in de vaart houden, onderhouden en exploiteren van de Vijf Gebroeders met inzet van een groep vrijwilligers
 • het creeëren van een gezonde financiele basis
 • het wekken van belangstelling voor het cultuurhistorisch erfgoed van de turfvaart in de omliggende plaatsen

Huidige situatie
De Stichting bezit de Hasselter Aak Vijf Gebroeders

Ambitie
Binnen het schip in zijn huidige authentieke staat te behouden en onderhouden

Bestuur
De stichting wordt bestuurd door:
–       voorzitter
–       penningmeester
–       secretaris

Vrijwilligers
De groep vrijwilligers bestaat uit o.a.

 • schippers
 • maten/opstappers
 • vrijwilligers t.b.v. onderhoud
 • vrijwilligers t.b.v. catering, PR-activiteiten en planning

Specifieke voorwaarden te stellen aan de vrijwilligers:

Schippers:

 • bewezen ervaring met zeilen
 • in bezit vaarbewijs of vergelijkbare proeve van bekwaamheid (of bereid deze te volgen)
 • gebleken gastheerschap
 • basiskennis van de geschiedenis van Vijf Gebroeders, alsmede van de omgeving waarin gezeild wordt.  Ivm de vele dag- en avondtochten is een aantal van 4 schippers gewenst.

Bij voorkeur een evenredige verdeling in leeftijden zodat ook de continuïteit op lange termijn gewaarborgd kan worden.

maat/opstapper:

 • elementaire kennis van de zeilen
 • idem kennis van motor
 • onderhoudend voor de gasten aan boord

Gewenst is een aantal van 8 maten/opstappers. Indien daartoe de bereidheid aanwezig is om in de loop van de tijd ‘schipper’ op de Vijf Gebroeders te worden, zal daartoe een trainingsprogramma worden opgezet.

Vrijwilligers voor onderhoud:

 • inzetbaarheid tijdens het vaarseizoen voor werkzaamheden
 • idem gedurende het winterseizoen
 • groot onderhoud
 • in teamverband kunnen werken

Financien
Doel: te komen tot een jaarlijks sluitende begroting.

De stichting Vijf Gebroeders ontvangt jaarlijks gelden uit de volgende bronnen

 • donateurs
 • gasten op dagtochten/avondtochten
 • deelname aan evenementen

Ambitie:
Jaarlijks voldoende middelen te genereren om doelstelling te verwezenlijken.

Jeugdbeleid
Doel: de jeugdleden enthousiasmeren in het varen en onderhouden van historische vaartuigen en de aanwezige kennis over (oude) zeiltechnieken over te brengen (ons cultuurhistorisch besef). Voor jeugdleden wordt een plan opgesteld waarbij de volgende zaken aan de orde komen:

 • opleiding en training in het zeilen.
 • vast opstapprogramma als maat tijdens dagtochten en avondtochten (= praktijktraining)

Publiciteit
Vrijwilligers, donateurs, sponsors en andere steakholders worden middels de volgende uitgave geïnformeerd over het reilen en zeilen via de plaatselijke media, alsmede social media, zoals facebook, twitter en de website “Varen in Genemuiden”

–       Intern: Email en whattsapp  voor snelle info aan vrijwilligers
–       Actieve presentatie bij plaatselijke en regionale nautische  evenementen
–       Verzorging en actueel houden van de website

Samenwerking met plaatselijke en regionale verenigingen/stichtingen met cultuurhistorische doelstellingen (met bij voorkeur focus op maritieme roots).

Jaarcijfers 2021

Jaarcijfers 20212