Evenement Hoogeveen

Vertrek donderdag 11 juli - terug maandag 15 juli Schipper JP Bemanning GJB, FM, RM, KdL

Avondtocht

Schipper JvD Bemanning AK en RT

Middagtocht

Schipper NN Bemanning NN NN

Avondtocht

Schipper NN Bemanning NN en NN

Middagtocht

Schipper RB Bemanning FM en NN

Dagtocht

Schipper NN Bemanning HH en NN